Μετακινήσεις  – Δικαιολογητικά– διαδικασίες

(άρθρο 13 του ΕΛΚΕ για τις μετακινήσεις)

(τελευταία ενημέρωση 28/7/2016)

1.   Ταξίδια εξωτερικού – συμμετοχή σε συνέδριο

 

Γενικά η έκδοση τιμολογίων πρέπει να γίνεται στα στοιχεία του Ειδικού Λογαριασμού

 

 

Ισχύουν:

·       Απόδειξη πληρωμής εισιτήριων στο όνομα σας(αεροπλάνου, τρένου κοκ) οικονομικής ΜΟΝΟΝ θέσης (economy class). Προσοχή! το e-ticket παρόλο που έχει όλα τα στοιχεία δεν φθάνει. Την απόδειξη πρέπει να την ζητήσετε χωριστά σε άλλο menu όταν κάνετε την πληρωμή του εισιτηρίου σας online!

·       e-tickets

·       Boarding Passes (αποδεκτά και σε ηλεκτρονική μορφή πχ pdf)

·       τιμολόγιο ξενοδοχείο στα στοιχεία του ELKE  (για ελληνικά ξενοδοχεία μόνο)

·       Conference Registration (official receipt)

·       βεβαίωση συμμετοχής (official organizer letter)

·       πρόγραμμα συνεδρίου

·       έντυπο 10. (ημερολόγιο κίνησης)

·       Έκθεση πεπραγμένων (εφόσον το απαιτεί το πρόγραμμα).

·       A4 pdf των poster [για την πληρωμή των εξόδων εκτύπωσης Α0 E9 (αν δεν υπήρχε προκαταβολή) ή E4 (με προκαταβολή)].

·       Ε2 αν θα πρέπει να ζητηθεί τροποποίηση του προϋπολογισμού

Ξενοδοχείο: Μέγιστη τιμή διανυκτέρευσης 250 ευρώ/βραδιά (με BB)

Ημερήσια αποζημίωση: 100 ευρώ/ημέρα και μέχρι 80 ευρώ για φοιτητές μεταπτυχιακούς ή και προπτυχιακούς ακόμα (το μισό τις ημέρες μετακίνησης). Ανώτατο όριο 10 μέρες τον μήνα.

2.   Ταξίδια εσωτερικού – συμμετοχή σε συνέδριο, σε πείραμα

Ισχύουν τα ίδια με το εξωτερικό εκτός από:

Ημερήσια αποζημίωση: 70 ευρώ/ημέρα (το μισό τις ημέρες μετακίνησης)

Ξενοδοχείο: Μέγιστη τιμή διανυκτέρευσης 150 ευρώ/βραδιά (με BB)

Έγκριση Προέδρου Τμήματος:  (βλέπε παρακάτω λεπτομέρειες)

Το πλήρες κείμενο των κανονισμών για τις μετακινήσεις